Vedenie účtovníctva

Spoločnosť AGV audit s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva a spracovania miezd. Dôraz pri poskytovaní týchto služieb je kladený na odbornosť, dlhoročné skúseností, prax, neustále vzdelávanie sa a sledovanie právnych predpisov.

Vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Preverenie účtovníctva za minulé obdobia

Zabezpečenie vykázania účtovnej uzávierky v zmysle IFR

Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania s prílohami

Evidencia DPH

Refundácia DPH zo zahraničia

Spracovanie štatistických výkazov

Vyhotovenie cestovných príkazov vrátane dokumentácie

Vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva

Rekonštrukcia účtovníctva

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Finančná analýza