Profil

AGV audit spol. s r.o. je nezávislá súkromná audítorská spoločnosť. Bola založená v roku 1996 odkedy má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb. Spoločnosť bola založená podľa Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. a je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: s.r.o., vložka č. 8519/V. Je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie SKAu č. licencie 159.

Zameriavame sa na efektívne poradenstvo so zhodnotením poznatkov v prospech našich klientov a verejnosti. Poskytujeme široké spektrum služieb, ktoré sú prispôsobené rôznym podnikateľským potrebám. Dôraz kladieme na odbornosť, skúsenosti a neustále vzdelávanie.

Referencie

Disponujeme tímom vysokokvalifikovaných a motivovaných odborníkov. Medzi našich dlhoročných a spokojných klientov patrí niekoľko desiatok firiem najmä z oblasti logistiky, stavebníctva, strojárskej výroby, maloobchodného predaja, poľnohospodárstva a potravinárstva či samosprávy. 

Sila partnerstva pre úspech