Dane & Poradenstvo

Spoločnosť AGV audit spol. s r.o. sa zameriava na poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti podnikateľskej, daňovej a účtovnej na základe požiadaviek najmä tuzemských klientov.

Legislatívne prostredie sa na Slovensku mení a s tým sa menia aj interpretácie existujúcich predpisov. Preto sa zameriavame na efektívne daňové poradenstvo so zhodnotením poznatkov v prospech našich klientov a verejnosti. Spoločnosť sa zameriava pri daňovom audite na prevenciu vzniku závažných daňových a účtovných problémov. Klientom ponúkame široké spektrum služieb daňového poradenstva, ktoré je prispôsobené rôznym podnikateľským potrebám.

Dane v oblastiach dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní a transférového oceňovania

Daňové poradenstvo

Spracovanie daňových priznaní

Odborné konzultácie a optimalizácia daňového zaťaženia

Registrácia klienta na daňovom úrade a jeho zastupovanie pred správcom dane

Vypracovanie podnikateľských zámerov pre potreby ich financovania

Podnikové financie a reštrukturalizácie

Finančné a prevádzkové analýzy